Välj en sida

Minnesvärda vandringsresor till Kreta

Minnesvärda vandringsresor till Kreta

Vandringsprislista

För privata grupper kontakta oss.

Vandringsveckor ”standard” kostar 1280€ per person, del i dubbelrum. 

Enkelrums tillägg 160 €

Följande ingår i veckovandringspriset

 • Transfer t/r flygplats
 • Hotell, del i dubbelrum
 • Enkelrums-tillägg 160€
 • Välkomstmiddag (ej dryck)
 • Frukost alla dagar
 • Kaffepaus kafenion/naturen vandringsdagarna
 • Lunch vandringsdagarna (ej dryck)
 • Avskedsmiddag (ej dryck)
 • Transporter till/från vandring
 • Inträdesavgifter

Följande ingår EJ

 • Flyg
 • 5 middagar
 • Lunch de dagar vi ej vandrar

Övriga villkor

 • Ingen serviceavgift tillkommer.
 • Betalning skall vara Fysimera tillhanda sista vandringsdagen.
 • Fysimera ansvarar ej för skador som orsakas av force majeure-situationer.

Glöm ej reseförsäkring för din egen trygghet. Skall finnas. Fysimera OY har ej försäkring för kunder.

Fysimera OY har införts i Konsumentverkets register över paketreserörelser med stöd av 6 § lagen om paketrörelser (939/08). Registreringskod 1539/10/Mj. Registreringen ger rätt att idka paketreserörelse som RESEARRANGÖR. Fysimera OY (finskregistrerat företag) får ej, i egenskap av utländskt bolag, teckna Grekisk EOT (turist office licence). Detta innebär att vi ej kan ta emot bokningar från kunder som redan anlänt till Grekland.

Fysimera OY has been introduced into the Finnish Consumer Agency´s register for package tour enterprise with the support of the law of package enterprises (939/08). Register code 1539/10/Mj. The registration gives the company the right to practice package tour enterprise as a TOUR OPERATOR.  Fysimera OY (Finnish registered enterprise) must not as a foreign company subscribe the Greek EOT (tourist office licence). This means that the company cannot take in bookings from the clients who already have arrived in Greece.